Contact

Maarif Schools of Sarajevo

Maarif Schools Sarajevo

Maarif Schools Sarajevo

Osnovna uloga učitelja je pružiti prikladno okruženje za učenje i usmjeravanje učenika. Turska Maarif Fondacija zapošljava kompetentne učitelje s pedagoškim kvalifikacijama koji vole poučavati i učiti, razumiju važnost svojih postupaka i služe kao uzorni pojedinci.


Pri zapošljavanju obrazovnog osoblja, Fondacija uzima u obzir kvalifikacije kao što su pedagoška obuka, znanje iz određenih oblasti, poznavanje stranih jezika, opću kulturu, sposobnost komunikacije, historijsku i kulturnu svijest te otvorenost prema naučnim i tehnološkim dostignućima.


Prioritet profesionalnog razvoja učitelja osigurava se redovnom edukacijom na licu mjesta ili na daljinu u oblastima kao što su znanje iz određenih oblasti, efikasne nastavne vještine, psihološko savjetovanje i usmjeravanje, komunikacija s roditeljima i učenicima, multikulturalno obrazovanje i vještine 21. stoljeća. Kako bi se osigurali pozitivni odnosi i efikasna komunikacija, također se nude kursevi turskog i lokalnih jezika.

Saradnja s visokim obrazovnim institucijama u Turskoj i drugim zemljama pomaže u razvoju akademskih i profesionalnih pedagoških okvira. Fondacija poštuje lična prava svog obrazovnog tima i nastoji održati njihov moral i motivaciju.

Škola Škola Odaberite